Disclaimer

DISCLAIMER


Gezondheidspraktijk Rob Sloot is een praktijk, welke Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (CAM), Voeding en Orthomoleculaire Suppletie aanbiedt.


De CAM, Voeding en Orthomoleculaire Suppletie zijn niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie. Deze zijn een gereedschap of middel, niet het enige middel. Indien je wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen jou en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline.


De CAM, Voeding en Orthomoleculaire Suppletie nemen geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie. De therapeut onthoudt zich van uitspraken over behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines; d.w.z. doen geen uitspraken over vakgebieden buiten de CAM, Voeding en Orthomoleculaire Suppletie en hebben niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen.


Bij het samenstellen van deze website is uiterste zorg nagestreefd. Hierbij is getracht om zo veel mogelijk juiste en up-to-date informatie te verschaffen aan de gebruiker. Fouten en verzuimen zijn echter nimmer uit te sluiten. Gezondheidspraktijk Rob Sloot sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de informatie op deze website. Hoe gebruikers met aangeboden informatie omgaan is voor eigen verantwoording.


Website Gezondheidspraktijk Rob Sloot bevat ook hyperlinks naar sites die niet van Gezondheidspraktijk Rob Sloot zijn. De inhoud van deze websites valt buiten de controle van Gezondheidspraktijk Rob Sloot. Gezondheidspraktijk Rob Sloot is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van deze sites. Gebruikers leggen voor eigen risico verbinding met websites en dienen niet zonder meer uit gaan van de juistheid van informatie.


Gezondheidspraktijk Rob Sloot is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met informatie die op of via de website van Gezondheidspraktijk Rob Sloot beschikbaar is.

 

Gezondheidspraktijk Rob Sloot aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden diensten op deze website.