Praktijkinformatie

Praktijkinformatie  


 


                                                       1. Kwaliteitsregister

                                                       2. Opleidingen

                                                       3. Privacy

                                                       4. Klachtenregeling

                                                       5. Algemene en Betalingsvoorwaarden1.Kwaliteitsregister

-Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 71750932

-BTW-id NL001500662B07

-Solo Partners onder nummer 108617

  Solo Partners voorziet in de klachtenregeling en een geschilleninstantie.

- Ingeschreven als Minister of Health (Mh) nummer BN-0024-CA-0031 Genesis II


2. Opleidingen


- Civas Beroepsonderwijs (CRKBO) voeding en orthomoleculaire suppletie

- New Health Academy (bio-fysische geneeskunde)

- Quantum Academy (energetische healing: quantum touch, regenesis)

- International Kynesiology College (Touch For Health School)   

- HPCM (Health Professionals for Cellular Medicine)

- Reiki (Usui Reiki Ryoho)


3.Privacy

Uw dossier is door derden opvraagbaar, echter alleen indien u hiervoor schriftelijk toestemming verleent. Zonder uw toestemming zal ik geen medische en andere gegevens verstrekken aan anderen. Het privacy beleid voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV/GPDR)


4.Klachtenregeling

De praktijk voldoet aan de wetgeving betreffende privacy- en persoonsgegevens, klachtenbehandeling en tuchtrecht.

Middels inschrijving bij Solo Partners voldoet de praktijk aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).


5.Algemene en Betalingsvoorwaarden

Deze worden op verzoek toegezonden.