Privacy

Privacy beleid Gezondheidspraktijk Rob Sloot


Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Gezondheidspraktijk Rob Sloot. U dient zich ervan bewust te zijn dat Gezondheidspraktijk Rob Sloot niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Gezondheidspraktijk Rob Sloot respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


Gebruik van mijn diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van mijn diensten vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde server van Gezondheidspraktijk Rob Sloot . Deze gegevens zullen niet worden gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover Gezondheidspraktijk Rob Sloot beschikt.


Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vraag ik u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Gezondheidspraktijk Rob Sloot. Deze gegevens zullen niet worden gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover Gezondheidspraktijk Rob Sloot beschikt.


Duur van de opslag

Gezondheidspraktijk Rob Sloot zal de persoonlijke gegevens bewaren voor de duur dat dit nodig mocht zijn. De betrokkene(n) hebben het recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens. Hierbij kan een verzoek ingediend worden bij de website van Gezondheidspraktijk Rob Sloot.


Cookies

Gezondheidspraktijk Rob Sloot maakt geen gebruik van “cookies”.


Doeleinden

Gezondheidspraktijk Rob Sloot verzameld of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij dit van tevoren met uw toestemming is afgesproken.


Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld.


Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Vragen en feedback

Gezondheidspraktijk Rob Sloot controleert regelmatig of het aan dit privacy beleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met mij opnemen:

Gezondheidspraktijk Rob Sloot

Duistereweg 34, Oosterwolde

Tel. 0516-515282 Mobiel 06-39871704

Info@gezondheidspraktijksloot.nl


Bovenstaand privacy beleid voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV/GPDR)